Jämställdhetskampen börjar på arbetsplatsen

IF Metalls ordförande Marie Nilsson hade bjudit in till frukostsamtal om jämställdhet på Internationella Kvinnodagen. Bland deltagarna fanns Thomas Karlsson, klubbordförande på SSAB i Luleå, en klart mansdominerad arbetsplats som nu har börjat anställa fler kvinnor, noterar DA:s chefredaktör Helle Klein. "För industrin är det en överlevnadsfråga att få in fler kvinnor och då måste man bryta ojämställda attityder och komma tillrätta med arbetsmiljöproblem och trakasserier som drabbar kvinnorna", säger Thomas Karlsson.

DA.se, 2018-03-08