Arkitekttävling sätter fokus på återvunnet stål

Stålbyggnadsinstitutet och Sveriges Arkitekter har lanserat en ny tävling. Uppdraget är att skapa en entré till Arkitekturgalan, i återvunnet stål, på 3 dygn, skriver sajten Hållbart Byggande. "Med den här tävlingen vill vi uppmärksamma att stål är världens mest återvunna konstruktionsmaterial. Och vår förhoppning är att stålbyggarna i samarbete med arkitekter även kan göra stål till det mest återbrukade materialet", säger Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutets vd, i en kommentar.

Hallbartbyggande.com, 2019-01-11