"Svanens skärpning kan få negativa konsekvenser"

Nyligen besvarade Jernkontoret två remisser om Svanenmärkning. I de remitterade förslagen finns skärpta krav på andel återvunnen metall. "Svanens krav på ökad andel återvunnet stål i produkter leder inte till en högre skrotinsamling, så kravet är inte relevant för att öka återvinningen av stål", säger Jernkontorets expert på produktrelaterade miljöfrågor Karin Östman. Kraven riskerar att konsumenter avstår från att köpa hållbara stålprodukter, menar hon.

Metalsupply.se, 2020-07-07