Stålindustrin sprider kunskap om ekosystemtjänster i ny bok

Stålindustrins branschförening Jernkontoret ger nu ut en ny handbok om ekosystemtjänster. Boken fungerar som en guide för hur tjänsterna kan integreras i stålbranschens miljö- och hållbarhetsarbete, skriver Aktuell Hållbarhet.

Aktuell Hållbarhet, 2017-10-10