Jernkontoret: Lärosätenas vilja att samverka borde påverka basanslaget

Även samverkan med näringslivet borde vara meriterande för forskare, skriver Jernkontorets vd Bo-Erik Pers, tekniske direktör Gert Nilson och forskningschef Helena Malmqvist på Altingets debattsida. "Trots allt finns två tredjedelar av alla forskare i Sverige utanför akademin. Rörlighet mellan universiteten och samhället är berikande", skriver debattörerna. De menar att viljan och förmågan att samverka med det omgivande samhället borde spela roll för storleken på basanslaget, inte bara hur forskarnas arbete publiceras och citeras.

Altinget.se, 2019-12-19