Debatt: "Sverige behöver en godsstrategi för handel och klimat"

Det är välkommet att regeringen tar ett samlat grepp på industrins behov vid infrastrukturplanering. Här är sex punkter som måste finnas med för att en godsstrategi ska bli framgångsrik, skriver nio representanter för Industrirådet, bland dem Jernkontorets vd Bo-Erik Pers, i en debattartikel på sjten Altinget. Debattörerna föreslår även att regeringen ska inrätta ett logistikråd, där olika intressenter "ges möjlighet att bidra till förståelse för hur logistik, transporter och infrastruktur påverkar näringslivets konkurrenskraft och i förlängningen tillväxt och välfärd".

Altinget.se, 2018-04-12