Råstålproduktionen i Sverige ökade i augusti

Under årets första åtta månader var den sammanlagda råstålsproduktionen i Sverige 3,4 procent lägre än under samma period 2022, skriver Metaller & Gruvor. Enligt nya siffror från Jernkontoret ökade dock produktion av råstål med 4,0 procent under augusti jämfört med samma månad förra året. "Det är naturligtvis glädjande med en positiv siffra, men det är tyvärr inte möjligt att tala om ett trendbrott baserat på data för en enda månad, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i en kommentar. Totalt producerades 345.000 ton råstål i Sverige under augusti,

Metaller & Gruvor, 2023-09-18