Råstålproduktionen i världen sjönk i april

Världsproduktionen av råstål minskade med 2,4 procent i april 2023 jämfört med april 2022 och landade på 161,4 miljoner ton. Det visar nya siffror från World Steel Association, skriver sajten Metaller & Gruvor. I EU minskade produktionen med 11,7 procent, och hamnade på 11,1 miljoner ton. Kina producerade 92,6 miljoner ton råstål i april 2023, en minskning med 1,5 procent jämfört med april 2022. Däremot ökade stålproduktionen i Indien med 3,2 procent.

Metaller & Gruvor, 2023-05-25