Jernkontoret sågar EU:s hållbarhetsstrategi

Under ett det senaste mötet med Hållbarhetsnätverket gruva och stål riktade Jernkontoret skarp kritik mot den så kallade taxonomin, EU:s nya strategi för hållbar finansiering, skriver sajten Metaller & Gruvor. "Tyvärr har processen för framtagande av branschkriterier hittills varit bristfällig och överhuvudtaget inte anpassad till de verksamheter som redan ställer om mot fossilfritt. Det riskerar att snedvrida investeringar mot kortsiktiga lösningar", sa Helén Axelsson, miljö- och energidirektör på Jernkontoret.

Metaller & Gruvor, 2021-06-07