Energimyndigheten stödjer nytt järnmalmsprojekt

Forskningsprojektet FerroSilva undersöker möjligheterna att producera järnsvamp med hjälp av biogen reduktionsgas från förgasad biomassa från skogs- och lantbruket. Energimyndigheten har nu beviljat projektet delfinansiering av en genomförbarhetsstudie inom ramen för Industriklivet, skriver Metaller & Gruvor. Projektet hoppas kunna uppnå negativa koldioxidutsläpp genom att kombinera användning av biogent kol med koldioxidavskiljning.

Metaller & Gruvor, 2021-04-27