Fortsatt ökad stålproduktion i december

Totalt var den svenska produktionen av råstål drygt 4,4 miljoner ton under 2020, vilket är 6,7 procent lägre än 2019, skriver Metaller & Gruvor. "Om vi tittar på produktionssiffrorna kvartalsvis blir det tydligt att svensk stålindustri har inlett en återhämtning under det fjärde kvartalet efter den tuffa inledningen på 2020. I december ser vi dessutom en ökning i produktionen jämfört med samma månad året dessförinnan. Vi är försiktigt positiva men tolkar statistiken som att det värsta nu ligger bakom oss, i alla fall för den här gången", säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i en kommentar.

Metaller & Gruvor, 2021-01-13