Nytt utbildningskoncept för metallindustrin

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och branschorganisationerna Jernkontoret, Svenskt Aluminium och Svenska Gjuteriföreningen har samlat utbildningsmaterial för metallbranschen på en digital plattform med namnet Metallkompetens.se, skriver sajten Metaller & Gruvor "Stålindustrin har via Jernkontorets teknikområden byggt upp en omfattande kunskapsbank om stål. Nu har vi ett riktigt bra verktyg för att låta andra ta del av den kunskapen på det sätt som passar dem själva", säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, i en kommentar.

Metaller & Gruvor, 2021-01-13