Jernkontoret välkomnar industrisatsning i budgetpropositionen

Satsningarna på industrins klimatomställning i höstens budgetproposition välkomnas av Jernkontoret, skriver Metaller & Gruvor. En sak som organisationen lyfter fram är de 35 miljoner kronor som länsstyrelserna får för effektivisera handläggningen av miljötillstånd. "Miljötillstånden är viktiga. Vi hoppas att satsningen verkligen används för effektiviseringar av tillståndsprocesserna så att de inte bromsar nödvändiga förändringar som bidrar till omställningen av våra processer och verksamheter", säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Metaller & Gruvor, 2020-09-16