Stålproduktionen fortsätter minska i Sverige

Enligt ny statistik från Jernkontoret fortsätter den svenska stålproduktionen att minska, skriver sajten Metaller & Gruvor. Under augusti producerades 258 000 ton råstål i Sverige, en minskning med 28,6 procent jämfört med augusti 2019. Hittills i år har stålproduktionen minskat med drygt 16 procent jämfört med förra året.

Metaller & Gruvor, 2020-09-10