Ny doktor i metallurgi vid LTU

Den 12 maj försvarade Ida Strandkvist framgångsrikt sin doktorsavhandling i processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet, skriver sajten Metaller & Gruvor. Strandkvists forskning och avhandling fokuserar på hur man kan förhindra kromlakning från ljusbågsugnsslagg, en restprodukt vid skrotbaserad ståltillverkning. Delar av forskningen har bedrivits inom Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter.

Metaller & Gruvor, 2020-05-15