Jernkontoret vill stärka konkurrenskraft genom samverkan

Inför nästa års forskningspolitiska proposition har Jernkontoret nu lämnat stålindustrins synpunkter på forskningspolitiken, skriver Metaller & Gruvor. "I ett läge där behovet av ökad hållbarhet är akut är det tydligt att satsningar på innovation behöver fortsätta och även utvecklas och förstärkas", säger Jernkontoret vd Bo-Erik Pers i en kommentar. Branschorganisationen betonar även vikten av samverkan "som skapar mötespunkter mellan behov, problem, kunskap och forskning".

Metaller & Gruvor, 2019-11-05