Framgångsrika tester med biokol i masugnen

SSAB har vid två tillfällen det senaste året testat att använda biokol som råvara i masugnen vid stålverket i Brahestad, skriver sajten Metaller & Gruvor. Testerna visar att en tioprocentig andel biokol är möjlig, vilket skulle minska koldioxidutsläppen med 100.000 ton om året.

Metaller & Gruvor, 2019-08-09