Debatt: "Ett snabbt ingripande från EU är nödvändigt"

På fredagen hålls ett extrainsatt möte där EU:s energiministrar ska diskutera de åtgärder som EU-kommissionen vill se för får ner de höga priserna på el och gas. "Från den elintensiva basindustrins sida vill vi betona behovet av en storskalig utbyggnad ny elproduktion. Om inte mer el görs tillgängligt på marknaden är det omöjligt att lösa den energikris som riskerar att slå undan benen för europeisk industri", skriver Johan Bruce, energidirektör på Skogsindustrierna och verksamhetsansvarig för basindustrins energisamarbete SKGS, i en debattartikel på Second Opinion.

Second Opinion, 2022-09-29