Överbeställningar av el ska minskas med Luleåmodellen

I Luleå har elbolag och elintensiva företag genom rundabordssamtal lyckats minska överbeställningarna av el med 1000 MW, motsvarande ett helt kärnkraftsblock, rapporterar SVT Norrbotten. Dessutom har Svenska Kraftnät infört nya riktlinjer, som medför att Vattenfall till exempel vill att en beställare ska kunna bevisa att man kommer att använda elen som beställs. "Historiskt sett har vi inte haft så stora möjligheter att ställa krav på våra kunder. Man kunde faktiskt boka hur mycket effekt som helst utan krav på att använda den", säger Cecilia Zetterström på Vattenfall Eldistribution till SVT Norrbotten.

SVT Nyheter, 2024-02-12