Ödesdomen i Pajala har fallit

Mark- och miljödomstolen har beslutat att Kaunis Iron får fortsätta sin gruvverksamhet i Pajala. Domstolen begränsar dock tillståndet för gruvbolagets årliga produktion kraftigt, från 20 till 7 miljoner ton järnmalm "till följd av att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd, rapporterar SVT Norrbotten. Gruvbolaget har sedan tidigare ansökt om ett nytt miljötillstånd där en utbyggnad av verksamheten ingår. Beslut om det tillståndet dröjer dock ytterligare, uppger SVT Norrbotten.

SVT Nyheter, 2022-01-13