Tre forskningsprojekt för en grönare stålindustri

Stålbranschen står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. Jernkontorets energi- och miljödirektör Helén Axelsson berättar i en intervju med SVT om tre forskningsprojekt som kan leda till en grönare stålindustri, bland annat försöken att ersätta kol med vätgas i masugnarna. "Ifall projektet lyckas skulle man kunna eliminera majoriteten av koldioxidutsläppen från stålindustrin", säger Axelsson till SVT.

SVT Nyheter, 2019-03-09