Sveriges största miljöbov SSAB ska bättra sig

SSAB ska bli fossilfritt till år 2045. Men för att klara målet, som också är en förutsättning för att hela Sverige ska klara sina klimatmål, krävs en teknisk revolution, rapporterar SVT Nyheter.

SVT Nyheter, 2017-12-26