"Vi är nöjda med domen"

Mark- och miljödomstolen har gett Luleå hamn tillstånd att anlägga en ny djuphamnsdel, rapporterar SVT Norrbotten. Tanken är att projektet, kallat Malmporten, ska starta år 2020 och stå klart 2029.

SVT Nyheter, 2017-04-18