Virtuella besök ger ny syn på stålindustrin

Metallindustrin har länge oroats över problem med att rekrytera unga. För att råda bot på detta har projektet Frida, Framtidens medarbetare i dagens stålindustri, utvecklat en möjlighete att gå på ett virtuellt studiebesök i ett stålverk, rapporterar Processnet. Totalt presenteras sex yrkestitlar i 20 olika scener, där eleverna också får lösa relevanta uppgifter. "Vi vill visa upp arbetsplatser som som tidigare kanske varit svårtillgängliga och öka attraktiviteten hos stålindustrin som en framtida arbetsgivare", berättar Jakob Moroz på organisationen Framtidsfrön som har drivit projektet tillsammans med ett produktionsbolag och ståltillverkaren Uddeholm.

Processnet, 2021-06-08