Pengaregn till metaller

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material har Vinnova beviljat 35 miljoner kronor till sju nya forskningsprojekt, skriver Processnet. Bland projekten märks till exempel PRoFasD, som arbetar med utveckling av digitala verktyg för forskning och legeringsutveckling inom stålindustrin, noterar Processnet.

Processnet, 2019-12-09