Förslagen som ska rädda gruv- och stålbranschen

Gruv- och stålbranschen har lagt fram 15 åtgärdsförslag för att säkra framtidens kompetensförsörjning, skriver Processnet. "Människorna är vår viktigaste resurs i gruv- och stålindustrin", sa Jernkontorets vd Bo-Erik Pers när färdplanen lanserades. De 15 punkterna omfattar åtgärder inom såväl branschen som politiken och utbildningsväsendet.

Processnet, 2019-11-28