Robot med känsla för skrot

Metallforskningsinstitutet Swerim har invigt en testbädd som automatiskt sorterar material som ska återvinnas, skriver Processnet. Genom sensorer identifieras till exempel en metall eller ett särskilt föremål som sedan sorteras av en robotarm.

Processnet, 2019-06-05