Det svenska järnet - från Röda Jorden till fossilfritt stål

Med anledning av den svenska stålindustrins satsning på att bli fossilfri tittar P1-programmet Vetandets värld närmare på historiska teknikskiften inom svensk järn- och stålframställning. Programmet besöker Bergslagen, där de första masugnarna byggdes i början av 1100-talet, och pratar med bland annat med Catarina Karlsson, arkeolog och agrarhistoriker på Jernkontoret.

Sveriges Radio, 2020-01-09