Säkrare vägräcken med höghållfast stål

Resultaten från ett nyligen avslutat EU-projekt visar att man kan förbättra trafiksäkerheten genom att byta till höghållfasta stål i vägräcken. Samtidigt behöver mindre mängder stål användas, tack vare att räckena kan göras tunnare, skriver Branschaktuellt. "Förutom att klara större laster i samband med krascher medför höghållfast stål att tunnare vägräcken kan produceras, vilket sparar material och miljö", säger Esa Vuorinen, biträdande professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet.

Branschaktuellt.se, 2017-09-13