Den svenska råstålsproduktionen ökar

Under september 2017 uppgick den svenska råstålsproduktionen till 422 tusen ton, en ökning med 3,5 procent jämfört med samma månad 2016, visar ny statistik från Jernkontoret. Hittills under 2017 har den totala produktionen minskat med en procent jämfört med samma period 2016. "Under september har produktionen gått upp jämfört med samma period föregående år, vilket är positivt", säger Bo-Erik Pers , vd på Jernkontoret i en kommentar.

Svensk Verkstad, 2017-10-12