Ett steg närmare vanadinverket

Förstudien om att bygga ett vanadinåtervinningsverk i finska Brahestad är klar, och nu förhandlar bolaget Ferrovan med underleverantörer och internationella banker för att kunna starta verksamheten, skriver Process Nordic. Den tilltänkta råvaran är vanadinhaltigt slagg från SSAB:s svenska och finska verksamhet. Den årliga slaggproduktionen från svenska stålverk beräknas innehålla 5.000 ton vanadin, värt mer än 600 miljoner kronor.

Process Nordic, 2018-05-15