De är närmast målen i Agenda 2O3O

Enligt en analys gjord av Dagens Samhälle är Höganäs, Kalmar och Kungsbacka de svenska kommunerna som har kommit längst i arbetet med Agenda 2030. I Höganäs har satsningarna bland annat handlat om bostadsbyggande, laddstolpar till elbilar och bredbandsutbyggnad. Kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M) betonar också kommunens samarbete med metallpulvertillverkaren Höganäs AB.

Dagens Samhälle, 2020-09-24