Allt mer svenskt stål

I juli ökade den svenska råstålsproduktionen med med 11,2 procent jämfört med motsvarande månad 2018, visar statistik från Jernkontoret. Hittills i år har det producerats sammanlagt 2.946.000 ton råstål i Sverige, en ökning med 1,6 procent jämfört med samma period 2018, skriver Entreprenad.

Entreprenad, 2019-09-05