Arton personer invalda i IVA

Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, är en av 18 personer från akademi och näringsliv som nu har valts in som ledamöter i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, skriver IVA-aktuellt. Martin Pei har ett starkt engagemang inom Jernkontoret och leder en satsning kring fossilfri järn- och stålframställning inom SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls projekt HYBRIT.

IVA-aktuellt, 2017-12-04