Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

Näringslivet i Sverige har länge arbetat med miljöfrågor, bland annat genom energi- och resurseffektivisering. Många företag utvecklar även smarta material, som i sin tur används till att skapa klimateffektiva produkter. Ett exempel är SSAB:s höghållfasta stål. När materialet används i en lastbil bidrar det till lättare fordon och lägre bränsleförbrukning under hela fordonets livslängd, skriver Linda Flink, verksam inom energi och klimat på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv, 2019-07-17