Här byggs motorn till vätgassamhället

Vätgas kan få en nyckelroll i klimatomställningen, bland annat inom ståltillverkning för att ersätta kol och koks då syre reduceras från järnmalmen. Forskning och Framsteg har tittat närmare på möjligheterna för ett genombrott på bred front för vätgas. Främst handlar det om tillgång och pris på el. "Det är bra att elektrolysörerna blir billigare och effektivare, men kostnaden för elen utgör den största delen av vätgaspriset", säger Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem på Chalmers, till FoF. Han är en av författarna till en ny rapport från Ingenjörsvetenskapsakademin om grön vätgas i Sverige. I rapporten uppskattas behovet av grön vätgas i Sverige till 20-25 terawattimmar fram till 2030.

Forskning och Framsteg, 2022-09-15