Spillvärme ska värma finska hus

Omkring 15 procent av fjärrvärmebehovet i finska Tavastehus kommer i framtiden täckas av spillvärme från SSAB:s stålverk på orten, skriver Energi & Miljö. Energibolaget Loimua har ingått avtal med SSAB, och ska nu bygga en 2,5 kilometer lång värmeledning mellan stålverket och kraftverket i Vanaja. "Vi uppskattar att projektet kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 8 750 ton per år. Det kommer att ha stor betydelse i vår strävan mot en helt koldioxidneutral fjärrvärme till 2030", säger Mika Salo, operativ chef på Loimua, i en kommentar.

Energi & Miljö, 2024-05-14