Ingenjörer i industrin testkör kurser för yrkesverksamma

Ingenjörer från bland annat SSAB och LKAB har under hösten deltagit i en kurs i prediktivt underhåll vid Högskolan i Gävle, skriver tidningen Ingenjören. Kursen ingår i ett projekt för att utveckla metoderna för kompetensutveckling inom basindustrin. "Kursen handlar om att vi lär oss mäta maskinernas hälsotillstånd så att vi kan förutsäga när de är i behov av underhåll. Detta är en viktig pusselbit för att vi ska kunna arbeta med maskininlärning och automation", säger kursdeltagare Bengt-Olov Gradén från SSAB i Borlänge.

Ingenjören, 2019-12-11