Skellefteföretag i utbildningsprojekt

Stålindustrins branschorganisation Jernkontoret uppskattar att det finns ett behov av omkring 100 nya ingenjörer om året inom metalliska material.

Norran, 2018-05-16