Därför kan eldslågor synas från Stainless i helgen

I samband med underhållningsarbeten under helgen kommer Fagersta Stainless att tömma en gasoltank och bränna av innehållet, skriver Fagersta-Posten. Bränningen kommer att ske under strikt övervakning, men bolaget upplyser om att 15-20 meter höga lågor kan komma att ses från området, och eventuellt från väg 68 och Fagerstas centrala delar.

Fagersta-Posten, 2024-07-05