Bytte arbetssätt - fann glädje

Genom att införa arbetsmetoden Human Lean på tråddrageriet på Fagersta Stainless har företaget lyckats få personalen att trivas bättre. Samtidigt sjönk sjukfrånvaron och resultaten höjdes rejält, skriver Fagersta-Posten. Redan efter första halvåret minskade sjukskrivningarna med 50 procent och produktionen ökade med 30 procent.

Fagersta-Posten, 2017-06-14