Svårt att nå EU-kommissionens mål för att sänka elpriset

EU-kommissionen vill se bindande regler om att medlemsländerna ska minska sin elförbrukning under topplasttimmarna med 5 procent. Samtidigt föreslås en frivillig ambition om en minskning på 10 procent. Experter som SvD har talat med tycker dock att ambitionen är orealistisk. "Min bedömning är att det inte går att minska med så mycket som 10 procent utan att samtidigt dra ner på produktionen", säger Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor på stålindustrins branschorganisation Jernkontoret, till SvD.

Svenska Dagbladet, 2022-09-20