Aktieanalys: Miljöstål gör SSAB intressant trots osäker marknad

Efterfrågan på stålmarknaden gick ned under andra hälften av förra året, något som förstärktes av den rådande coronapandemin. Men ser man förbi de kortsiktiga oroligheterna finns det en hel del som gör SSAB intressant som aktieplacering, skriver SvD. Bland annat satsar SSAB stort på fossilfritt stål genom projektet Hybrit, vilket ses som världsledande på området. Planen är att leverera fossilfritt stål till marknaden år 2026.

Svenska Dagbladet, 2020-07-27