Beslut i EU öppnar för stöd till fossilfritt stålprojekt

En dryg tredjedel av EU:s forskningsanslag kommer under nästa budgetperiod satsas på projekt som bidrar till klimatomställningen. Beslutet öppnar för att Hybritprojektet i Luleå, för att framställa stål utan koldioxid, kan komma att få EU-finansiering. Det säger Miljöpartiets EU parlamentariker Jakbob Dalunde till Sveriges Radio Norbotten.

Sveriges Radio P4 Norrbotten, 2019-04-09