Ståljättar varnas av aktivistinvesterare

Investerargruppen Climate Action 100+ presenterar i en rapport sina förväntningar på stora stålbolags arbete i klimatfrågan, skriver Nyhetsbyrån Direkt. Gruppen består av över 250 fondchefer som kontrollerar över 30.000 miljarder i kapital. I rapporten uppmanas stålbolagen att följa Parisavtalet, och om inte tillräckliga åtgärder genomförs riskerar stålindustrin att mista gruppens investeringar. På aktivistgruppens fokuslista finns de svenska bolagen SSAB och AB Volvo.

Affärsvärlden.se, 2019-02-04