Forskningsmiljoner till högskolan

Sju nya forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde kommer att få dela på 13 miljoner kronor från KK-stiftelsen, skriver Skaraborgs Allehanda. Ett av projekten, "Swedish Metal" är ett samarbete mellan högskolan och Sandvik Materials Technology AB, SSAB EMEA AB, Advectas AB, och Jernkontoret. Forskningsprojektet ska undersöka värdeskapande för den svenska metallindustrin "genom att använda och utveckla den senaste dataanalystekniken", skriver tidningen.

Skaraborgs Allehanda, 2017-12-16