Hamnen i Luleå kan bli basen för vätgasfabrik

Luleå Hamn, energibolaget Uniper och ABB planerar att bygga en vätgasfabrik i Luleå för att kunna förse fartyg med fossilfritt bränsle, rapporterar Norrbottens-Kuriren. "Tanken är att vi ska bidra med fossilfria fartygstransporter för de som ska frakta det fossilfria stålet, det är grundtanken. Vi vet att gruv- och stålindustrin ställer om och vi vet att biltillverkarna ställer om. Det är på transportsträckan från stålverket till bilfabriken vi vill möjliggöra att vara fossilfria", säger Henrik Vuorinen, vd för Luleå Hamn, till Kuriren.

Norrbottens-Kuriren, 2021-06-09