Teknikföretagen: Utbudet av stål hålls medvetet tillbaka

EU:s handelshinder begränsar stålimporten från till exempel Kina och Ryssland, samtidigt som utbudet av stål i Europa och Sverige medvetet hålls tillbaka av en handfull tillverkare, vilket pressar upp priserna. Det säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, till Metal Supply. "Varför anstränga sig och öka produktionsvolymen när priserna närmast fördubblats. Pengarna rullar in i alla fall även om priserna på järnmalm och skrot dragit iväg. Stålindustrin vet ju att om produktionsvolymerna drar iväg för mycket så påverkas deras priser negativt. Nu gäller det att bromsa så mycket som det går", säger Lindqvist till Metal Supply.

Metal Supply, 2021-06-10