Stålföretagen i Mellansverige tar gemensamt initiativ kring vätgas

Mid Sweden Hydrogen Valley är ett nytt vätgassamarbete i Mellansverige som samlar industri, transportsektor, akademi och offentliga aktörer, skriver Metaller & Gruvor. Ett första initiativ blir värmning av stål med syrgas och vätgas från elektrolys vid Ovako i Hofors. Även SMT och Outokumpu deltar i projektet. "Vätgasen kan få en betydande roll i arbetet med omställningen mot ett fossilfritt samhälle, och satsningar som den här kommer att kunna få spridning inte bara i Sverige utan även internationellt. Att ta avstamp i lokala och regionala förutsättningar kommer sannolikt att vara nyckeln till framgång", säger Pär Herméren, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret.

Metal Supply, 2021-01-21