Stålindustrins elbehov är mycket stort

I arbetet med att ta fram en nationell elektrifieringsstrategi har Jernkontorets vd Bo-Erik Pers presenterat basindustrins synpunkter och behov för energiminister Anders Ygeman (S), skriver Metal Supply. "Under rätt förutsättningar kan stålindustrins omställning och teknikskiften leda till ännu starkare positioner globalt, vilket i sin tur leder till arbetstillfällen, intäkter till Sverige och en ökad välfärd. Men en grundförutsättning är att det finns tillgång till fossilfri el. Behovet ökar på ett sätt som vi aldrig har sett förut och det händer i ett system som vi upplever som ansträngt, säger Bo-Erik Pers.

Metal Supply, 2020-11-16